Veikla

Verslo įmonėms VšĮ „Kompetencijos tobulinimo institutas“ teikia konsultacines paslaugas ES fondų paramos klausimais, rengia investicinius projektus, administruoja, įgyvendina ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus įmonių projektus.

Viešojo sektoriaus institucijoms VšĮ „Kompetencijos tobulinimo institutas“ teikia konsultavimo ir tyrimų paslaugas viešosios politikos srityje apimant planavimą regioniniu ir nacionaliniu mastu, viešųjų projektų rengimą ir administravimą, programų/projektų vertinimą bei mokslinius tyrimus su viešuoju valdymu susijusiose srityse.

Pagrindinės VšĮ „Kompetencijos tobulinimo instituto“ veiklos kryptys:

  1. ES struktūriniai fondai: paraiškų, investicinių projektų, verslo planų ir galimybių studijų rengimas.
  2. Projektų valdymas, finansų valdymas, ataskaitų rengimas, viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas, viešinimas.
  3. Mokymų organizavimas, mokymo programų rengimas ir įgyvendinimas projektų rengimo, įgyvendinimo klausimais.
  4. Konsultavimas finansų valdymo, verslo strategijos formavimo ir valdymo srityse.
  5. Kompleksinis konsultavimas ES struktūrinių fondų įsisavinimo klausimais.