Naujienos

2016 m. birželio 21 d. VšĮ Kompetencijos tobulinimo institutas pasirašė sutartį su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Alytaus miesto ir rajono bendruomenių ir seniūnijų atstovų mokymai pilietiškumo ugdymui“ vykdymo. Pagal šią sutartį VšĮ Kompetencijos tobulinimo institutas vykdo mokymus 30 Alytaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijose veikiančių bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovams. Programos tikslas yra ugdyti Alytaus miesto ir rajono savivaldybių bendruomenių ir vietos veiklos grupių pilietiškumą keliant jų kvalifikaciją ir ugdant gebėjimus dalyvauti savivaldos institucijoms priimant aktualius regiono plėtrai sprendimus. Tikslai pasiekiami suteikiant bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovams žinias ir ugdant gebėjimus ir išmokant naudotis įrankiais dalyvauti savivaldos institucijų sprendimų priėmimo procesuose įtakojant regiono plėtrą. Programos tikslas: suteikti bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovams žinias ir gebėjimus dalyvauti vietos ir centrinės valdžios sprendimų priėmimo procesuose. Tikslui pasiekti bus organizuojami 8 dienų mokymai 30 dalyviams iš Alytaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijose veikiančių bendruomenių ir vietos veiklos grupių. Mokymų uždaviniai: pristatyti dalyviams šias temas: Pokyčių samprata ir valdymo demokratinėje valstybėje psichologiniai ir organizaciniai aspektai, Vietos bendruomenė savivaldybėje ir savivaldybės (seniūnijos) bendruomeniškumo indekso nustatymas, Partnerystė ir bendradarbiavimas, Koučingo mokymai, Kaip tapti konsultantu - dėstytoju rengiant vietos strategiją, Savanorystė: kaip tapti savanoriu ir kaip organizuoti kitus, Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas viešosios politikos sprendimų priėmimo procese. Pagrindinis mokymų uždavinys yra rengti aktyvius pilietinės visuomenės narius, gebančius aktyviai ir efektyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.